Ang Kweba ni Aguinaldo sa Biak na Bato National Park


ITALIAN HUSBAND OF A FILIPINA marito italiano di una filippina

Gaya ng maraming mga Pilipina, ang asawa ko ay hindi sobrang mahilig na mamasyal, lalo na tuwing umuuwi kami sa Pilipinas.

Dahil dito, tuwing umuuwi kami sa Pilipinas, gumugugol ako ng karamihan ng aking panahon sa Bulacan.

Nakarating naman ako sa marami pang lugar sa Luzon, pero Bulacan talaga ang aking pangunahing destination.

Gaya ng sinabi ko sa ibang mga post, ang Bulacan ay punong-puno ng mga liblib na mga ilog at waterfall, gaya ng Bulusukan Falls at Verdivia Falls.

Pero mayroon ang isang lugar na medyo kilala at historic pa: ang Biak na Bato National Park, malapit sa San Miguel, isang ilog na may maraming talon ng tubig at kung saan mayroon ang sikat na “Kweba ni Aguinaldo”.

Biak na “buto” sa Biak na Bato

Ang unang babala na ibinigay sa akin sa aking unang bisita sa Biak na Bato ay: huwag tumalon kung saan mababaw ang tubig.

Mayroon…

View original post 214 more words

One thought on “Ang Kweba ni Aguinaldo sa Biak na Bato National Park

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s