om proportioner i tid: Galaxer 2/4


En fråga som måste ställas i detta sammanhang är: “Hur gammal är vår kunskap om galaxerna? ” Sett till fenomenet självt är kunskapen så ung att den inte ens kan kallas nyfödd. Det är bara drygt 100 år sedan våra tekniska resurser och samlade kunskap i nära samarbete kunde erbjuda tillräckligt bra syn och dito öppenhet för att vi skulle förstå att vårt universum innehöll flera galaxer – att vår galax “bara” är en av många. Det ryms helt enkelt fasligt många hundraårsperioder på drygt 13 miljarder år och galaxer har siktats på över tretton tusen miljoner ljusårs avstånd.

Andromeda_Avvglaengder Andromedagalaxen, fotograferad i olika våglängder. Alla bilder förmedlar sin del av information. Bild(er): Radio: WSRT/R. Braun; Infrared: NASA/Spitzer/K. Gordon; Visible: Robert Gendler; Ultraviolet: NASA/GALEX; X-ray: ESA/XMM/W. Pietsch

Bilden ovan till trots, är det betydelsefullt, om inte annat så för vår ödmjukhets skull, värt att se tillbaka på våra galaktiska upptäckter…

View original post 940 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s