Pa Janm Pedi Espwa


Site Title

Image result for ne perdre pas espoir

Pafwa lavi ka difisil, lavi ka trete ou vreman mal jiskaske ou rive panse pou’w touye tet ou, men sel sa map di’w; pa janm pèdi espwa. Lit ou ladan jodi a se menm lit sa ki ap devlope fòs ke wap bezwen pou demen le moman yo vin pi difisil pou ou. BonDye pat kreye tout bagay nan lavi sa pou yo te fasil, pafwa ou sipoze pase tout etap difisil yo pou’w ka rive kote’w dwe rive a. Batay la difisil se vre, men depi’w lite avek fos wap reyisi. Bondye pa tap janm mete yon bagay difisil nan lavi ou, si li te panse ou pa tap ka sipote’l.

Ou nan batay sa pou yon rezon, e wap genyen viktwa pou yon rezon. Ou pa ka abandone kounye a. Rezon ki fe ke ou poko ka genyen viktwa, se paske wap eseye batay yon batay ki pa…

View original post 208 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s